La 90a Japana Esperanto-Kongreso
Kameoka, 11 - 13 oktobro 2003


Partoprenos tri-redaktorinoj


elŝuti trian informilon =>> 3ainfoeo.pdf

KONGRESTEMO
nordo
Kultura vojkruciĝo el ĉiuj direktoj: okcidento + oriento
sudo
KONGRESEJO "Galleria Kameoka"
20 minutojn piede de la stacio Kameoka de JR-San'in (Sagano) -linio
La urbo Kameoka troviĝas okcidente de Kioto je ĉ.17km, kaj atingeblas de Kioto en 30 minutoj per JR-San'in (Sagano) -linio.
ORGANIZANTOJ Japana Esperanto-Instituto (JEI), La Konstanta Kongresa Komitato de la Japana Esperanto-Kongreso (KKK) kaj Esperanto-Populariga Asocio (EPA)
ALIĜO

Bonvolu peti de EPA la aliĝilon, al kiu bonvolu enskribi bezonatajn detalojn.
Cetere, la personoj jam aliĝintaj kun mendoj bonvolu noti tion en la rubriko por komuniko.

KONGRESKOTIZOJ
KONGRESKOTIZOJ VALIDAJ:
(ĉiuj en japanaj enoj)
ĝis 2003 Mar. 31 ĝis 2003 Jul. 31 ekde 2003 Aŭg. 01
ĝenerale 5000 6000 7000
samfamiliano
junulo naskita post 1978.Jan.01
handikapito
dealilanda studento en Japanio
2000 3000 4000
lernanto de mez/altlernejo 1000 1500 2000
lernanto de elementlernejo
aŭ pli juna
500 700 1000
eksterlandano
10000

La kotizo por aliĝinto de eksterlando nome 10 000 enoj inkluzivas aliĝkotizon, loĝkostojn por Okt.11/Okt.12 plus manĝkostojn (sed, Bankedo ne estas inkludita). La pagon ni petos surloke en la kongresejo tiutage (la personojn, kiuj aliĝos en tiu ĉi kategorio, ni petos loĝi kaj manĝi en Anseikan-Domo de Oomoto-Centro).

nominala aliĝo 3000
ALIAJ KOTIZOJ
KOTIZOJ: (ĉiuj en japanaj enoj)
 • pri Bankedo kaj Tagmanĝo
  La lokoj estos en la kongresejo.
  Ni petas vin mendi ilin samtempe, kiam vi aliĝos al la kongreso.
  Ni preparos iom da porcioj, sed en tre limigita kvanto, por tiu tago mem.
  Cetere, por la tagmanĝoj ekzistas restoracio en la kongresejo kaj iom da manĝejoj proksime.
 • pri Logxejo kaj Ekskurso vb.vidi =>> Mendoj de loĝejo kaj Ekskurso
memorfoto 1000
tagmanĝo (Okt. 12: dim.) 1000
tagmanĝo (Okt. 13: lun.) 1000
bankedo (Okt. 12 vespere) 8000
PROVIZORA
PROGRAMO
Sabato, Okt. 11 Ekskursoj.

Pri mendoj por fakkunsidoj, kongressalonoj, diversaj budoj bonvolu sin turni al Esperanto-Populariga Asocio, postulante mendilojn.
Mendlimo: la lasta tago de junio.

Belartaj konkursoj (originalo, traduko): la koncernan regularon bonvolu peti de JEI.

Ekzamenoj de lingvaj kapabloj (1a~4a gradoj) kaj nova ekzamenprovo.
Ekzamenkostoj: 4a grado 1 000 enoj; 3a grado 2 000 enoj; 2a grado 3 000 enoj; 1-a grado 5 000 enoj.

Nova ekzamenprovo: 500 enoj. Pri la ekzamenoj kaj provo bonvolu informiĝi ĉe JEI.

Viajn proponojn kaj opiniojn je la Kongreso bonvolu sendi al: s-ino Doi, KKS (ĉe JEI), aŭ LKK (Kancelario de EPA).

Aliĝoj kaj demandoj akceptataj ĉe:
EPA: Esperanto-Populariga Asocio
Kyôto-hu, Kameoka-si, Ten'onkyô 621-8686 Tel. 0771-22-5561
http://www.epa.jp/jek90/ oficejo@epa.jp

Dimanĉo, Okt. 12 09:00 Malfermiĝos la kongresejo.
09:30 Komenciĝos registriĝo.
10:00 Kelkaj fakaj kunsidoj komenciĝas.
12:00 Tagmanĝo.
13:00 Inaŭguro.
14:30 Prelego(ĝis la 16a horo)
(preleganto en negocado)
Fakaj kunsidoj.
16:00 Fakaj kunsidoj.
18:00 Fino de la fakaj kunsidoj.
18:30 Bankedo(mendintoj).
Lundo, Okt. 13 9:00 Malfermiĝos la kongresejo.
9:30 Fakaj kunsidoj komenciĝas.
12:00 Tagmanĝo.
13:00 Fakaj kunsidoj.
14:30 Ferma Soleno.
15:30 Fermo
Publika
prelegkunveno

la 12an (dim.),
de la 2a kaj duono
ĝis la 4a,
ĉe Galleria Kameoka,
en Kongresa Salono

Prof. Reinhard Selten vizitos Japanion! Li prelegos ĉe publika prelegkunveno.

Post la inaŭguro ni aranĝos publikan prelegkunvenon memore de la kongreso.

Profesoro Selten estas laŭreato de Nobelpremio por ekonomiko en la jaro 1994; li ricevis la premion pro sia “ pionira esploro de ekvilibro en la teorio de ne-kooperativaj ludoj.” Teorio de ludoj estas matematika teorio por pripensi, kio estas racia decido de volo en situacio, en kiu ĝenerale la interesoj ne ĉiam konformiĝas, aŭ kio estas racia distribumetodo kaj ĝi konatiĝis en la mondo per publikigo de “ Teorio de ludoj kaj ekonomia agado” kunaŭtorita de matematikisito J. von Neumann kaj de ekonomikisto O. Morgenstern en 1944. Pli poste, tra teoriaj disvolvoj de matematikistoj, ĝi kreskis scienca sfero, kiu reciproke donas influon al ekonomiko, administroscienco, behaviorismo, politikscienco kaj aliaj socisciencoj ĝenerale kaj lastatempe ankaŭ biologio, komputila scienco, filozofio k.s. precipe en ekonomiko oni komencis vigle apliki la teorion ĉefe en industriorganiza teorio kaj ekonomiko de informoj de 1980aj jaroj kaj ni kredas, ke restas ĉe ni freŝa memoro pri la fakto ke la nobelekonomika premio en 1994 estis donita al la tri pioniraj esplorantoj de la teorio de ludoj; J.C. Harsanyi, J.F. Nash Jr., R. Selten.

Prof. Selten naskiĝis en 1930 en Germanio. Pro tio, ke lia patro estis judo, la familio estis persekutata sub la nazia reĝimo kaj oni forrabis al ili la liberecon lerni kaj trovi profesion; unuvorte ili multe suferadis.

En 1959, pere de Esperanto li edziĝis kun s-ino Elisabeth. Ankaŭ okaze de la ricevo de Nobelpremio li eldiris: “Esperanto ankoraŭ nun donas gravan influon al nia homa vivo.” De la jaro 1995 li estas membro en la Honora Patrona Komitato de Universala Esperanto-Asocio. Lia libro en Esperanto estas: “Enkonduko en la Teorion de Lingvaj Ludoj (Reinhard Selten; Jonathan Pool)”. Krome, ĉe UK li estis rektoro kaj lektoro de Kongresaj Universitatoj.

Prof. Selten estas ĉiam ĉe la pinto de la mondo en la scienca kaj ekonomia rondoj. Li estas nun emerita profesoro de la universitato de Bonn. Ŝajnas, ke venas al li multaj proponoj por ĝenerala publiko, li tamen akceptas ĉefe konsili kaj prelegi cele la administrantoj de grandaj entreprenoj kiel bankoj en diversaj landoj de la mondo; li funkcias ankaŭ kiel konsilanto kaj preleganto al ekonomiaj planoj en diversaj landoj.

La profesoro estas sur la monda nivelo; li estas tamen simpatia ĝentlemano, kiu parolas en tre bone komprenebla Esperanto. Cetere, ĉi-foje Japanion vizitos la gesinjoroj kune. Por nia granda honoro, ili probable bonvolos duope ĉeesti ankaŭ en la kongresa bankedo. Tiurilate li esprimis sin jene: “Ni volas ĝui la Japanan Kongreson,” ĝis la fermo en la 13a de oktobro. Ni kredas, ke ni povos atendi de li prelegon kun la temo “La distribuo de fremdlingvaj spertoj kiel Ludteoria ekvilibro” , en stilo komprenebla por ĉiuj.

KAMEOKA en
MAPO
de JAPANIO
mapo

Mendoj de loĝejo kaj Ekskurso

Por la aranĝo de loĝejoj kaj ekskursoj respondecos Akcia Kompanio Nisitetu-Ryokô, Osaka-Tyûô-Filio.

Bonvolu mem mendi al la jena adreso.
Ĉe la mendo bonvolu klare komuniki: por loĝi je la japana kongreso; esperanto-ekskurso.

Krome, ni estos je via dispono aranĝi biletojn ĝis Kameoka (fervoja, aviada). Bonvolu senĝene vin turni al ni.

(A. K.) Nisitetu Ryokô, Osaka-Tyûô-Filio
541-0041
Osaka-si, Tyûô-ku, Kitahama 3-5-29
TEL 06-6222-2791
FAX 06-6229-2457
Deĵorantoj: Kasahara, Yamasita
LOĜADO Por la loĝado ni tenas ĉ. 200 litojn en 5 biznes-hoteloj antaŭ la stacidomo Kioto. ĈIu estas atingebla en 5 minutoj piede de la stacidomo. La prezoj estos por nokto jenaj tri kategorioj:
 • 8 500 enoj
 • 10 000 enoj
 • 12 000 enoj

Mendojn por loĝado bonvolu fari rekte al Nisitetu-Ryokô, Osaka-Tyûô-Filio.

EKSKURSOJ

Ekskursoj: 2 kursoj iom riĉaj estos pretaj!

1: Al la urbeto Miyama, vilaĝo kun fragmit-tegmentoj!
2: Vagoneta trajno ~ Malsuprenveturo tra la rivero Hozu; promenado en Sagano!

Rim. Tiutaga kosto por tagmanĝo estas inkluzivita en la kotizo por ekskurso.

Mendojn por ekskursoj bonvolu fari rekte al Nisitetu-Ryokô, Osaka-Tyûô-Filio.

1: Al la urbeto Miyama, vilaĝo kun fragmit-tegmentoj!

Kolektiĝo ĉe la stacidomo Sonobe de JR. Oni veturos buse. La urbeto Miyama estas nomata la Tegmento de Kioto, kuŝas preskaŭ meze de Prefektujo Kioto kun riĉa verdo kaj ĝi estas en regiono kun vilaĝoj agrikultura kaj monta, riĉaj je naturbelo kun pura akvofluo.

El la popolanaj domoj konstruitaj laŭlonge de la rivero, proksimume 250 domoj estas laŭtradiciaj fragmit-tegmentaj domoj, kaj precipe en la Norda vilaĝparto restas multaj tiaj domoj (ĉ. 30); tie la aspekto de naturo kaj la fragmit-tegmentaj loĝdomoj en bona harmonio prezentas tian etoson, kiun oni povus nomi la prapejzaĝo de la japana agrikultura vilaĝo. Tiu ĉi vilaĝparto estas selektita kiel “konserva kvartalo de grava, tradicia konstruaĵaro” de Kultura Buroo. La tagmanĝon oni prenos ĉe “Kuirejo Yururi (administrata de s-ro Mayao Umesao)”, kie estas irorio kaj oni ĝuos la tagan menuon el riĉaj manĝmaterialoj ĉefe el Miyama (3 000 enoj por la tagmanĝo estas inkluzivita en la vojaĝkostoj).

 • Minimuma nombro por la efektivigo: 30 personoj (maksimume ĝis 40: akceptataj laŭvice de aliĝintoj; kun la akompano de gvidanto de Nisitetu-Ryokô).
 • La 11an de oktobro tagmeze je la 12a horo oni kolektiĝu ĉe la stacidomo Sonobe de JR: ekveturo (estos en ordo kun siaj pakaĵoj).
 • De stacidomo Kioto ekveturos: 11:04, ĉe stacidomo Sonobe alvenos 11:45, per rapida trajno necesas 41 minutoj, kostas 570 enojn. De stacidomo Kioto ekveturos: 11:25, ĉe stacidomo Sonobe alvenos 11:54, per limigita ekspreso Kinosaki n-ro 1, kostas 1 510 enojn.
 • Stacidomo Sonobe —› urbeto Miyama, tagmanĝo ĉe Kuirejo Yururi —› promeno al kaj ĉirkaŭ la Material-Domo de la fragmit-tegmenta vilaĝeto —› busa veturo ĝis stacidomo Kioto kaj disiĝo.

2: Vagoneta trajno — Malsuprenveturo tra la rivero Hozu; promenado en Sagano!

Kolektiĝo ĉe la stacidomo Saga-Arasiyama de JR. Per la vagoneta trajno oni veturos al Kameoka; tagmanĝon oni ĝuos ĉe “Rakurakusô”, ĉefe el manĝmaterialoj de la sezono. Oni povos ĝui ankaŭ la japanstilan kaj okcidentstilan domojn, kiuj estas registritaj ĉe ŝtato kiel formohavaj kulturtrezoroj, kaj la majstroverkan ĝardenon el 2 150 kvadrataj metroj faritan de Uezi. Poste oni venos al la rivero Hozu, kaj havos plezuron ege agrable malsuprenveturi en proksimume 2 horoj la intermontan fluon je 16 kilometorj kun multe tremiga sperto ĝis Arasiyama, Kioto. La korpa sento, kiun oni ricevas fluigata kvazaŭ glite sen rezisto, estas la prapatro de “Torento-glito”, atrakcio de plezurparko. Ties imponeco, agrabla sento venas de nenio krom la konforma terena formo, kiun faris la granda naturo, kaj la bona ekvilibro, kiun tenas la superba lokacio, kaj certe la tekniko de la remistoj sperte stangumi. Bonvolu plene kontentiĝi per rakontoj de la remistoj kaj amuzaj objektoj de la naturo. (2 000 enoj por tagmanĝo estas inkluditaj en la ekskursaj kostoj.)

 • Akceptataj ĝis 34 personoj (Laŭvice de la aliĝoj; kun akompananto de Nisitetu-Ryokô).
 • La 11an de oktobro je la 11a kaj duono oni kolektiĝos ĉe la stacidomo Saga-Arasiyama kaj ekveturos (estas en ordo kunporti pakaĵojn).
 • De la stacidomo Kioto ekveturi je la 10:38, alveni ĉe la stacidomo Saga-Arasiyama je la 10:54;
 • Kioto: 10:55 —› Saga-Arasiyama: 11:11;
 • de la kajo “Vagoneta Saga” oni ekveturos je la 11:28 ĝis “Vagoneta Kameoka”, de kie per mikrobuso oni venos al “Rakurakusô”; tagmanĝo —› la rivero Hozu —› Arasiyama, disiĝo surloke (eblas tamen veturi per senpaga mikrobuso ĝis la stacidomo Kioto).

=>> al Hejmpagxo de JEK90

=>> al Hejmpagxo de EPA